WWin.com

Adresa:
Svetozara Markovića 5e
78000 Banja Luka
Odgovorna osoba
Igor Radukić
JIB
4402125230003
Račun
KM: 551-790-22200248-12, UniCredit Bank A.D. Banja Luka
EUR: 290-248620-02 UniCredit Bank A.D. Banja Luka
Fax
+387 51 354 414
Adresa:
NO.12, TIGNE PLACE, OFFICE 2/1 TIGNE STREET SLIEMA SLM 3173
Registracijski broj:
C 61846
Web stranicom upravlja Williams d.o.o. koji djeluje na temelju BiH licence br.: 06/4-463-3530/10.
X